Tag: Kajal for eye

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು Kajal Making method

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಜಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ!! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ…