ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಹಸ್ಯ……!!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಿಟ್ಟತನದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ.

ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇವರ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವರು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರ್ಪ, ದಕ್ಷತೆಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವು ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾದರೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಈ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಇರುವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಅವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಒರಟುತನದಿಂದ ಇದ್ದರು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅವರು ವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾರೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.